РАДІОЛЯРІЇ (RADIOLARIA)

[від лат. radiolusмаленький промінь, промінчик] – підклас мікроскопічних (від 40 мкм до 1 мм) одноклітинних саркодових морських тепловодних планктонних організмів. Мають скелет із водного кремнезему (опалу) або сульфату стронцію (целестину) з домішками органічної речовини. Належать до породотвірних організмів. Брали участь у формуванні різноманітних кременистих порід – радіоляритів, опок, діатомітів, яшм та ін. На дні сучасних океанів (Індійського і Тихого) на глибинах понад 4,5 км утворюють радіолярієві мули. У викопному стані відомі з кембрію.
Рис. 1. Скелети радіолярій
Рис. 2. Радіолярії із надсімейства Stephoidea. Ілюстрація із книги Ернста Геккеля «Kunstformen der Natur», 1904.