РАДІОЕКОЛОГІЯ

[від лат. radiare – випромінювати, oikos – дім, logos – вчення, наука] – галузь знань про вплив іонізуючого випромінювання на екосистеми. До основних проблем Р. належать: проблема міграції радіонуклідів у екосистемі, проблема впливу на організм радіонуклідів, що в ньому накопичились, проблема радіоекологічних аспектів впливу радіонуклідів на людину, проблема радону та ін. В Україні Р. активно розвивається, особливо після Чорнобильської аварії та встановлення ролі радонового опромінення населення. Значну увагу Р. приділяє вивченню геологічного середовища.