РАДІОАКТИВНІСТЬ ПОРІД

[від лат. radiare – випромінювати, activus – діяльний] – властивість порід, обумовлена наявністю радіоактивних мінералів. Радіоактивність магматичних порід зростає зі збільшенням їх кислотності або лужності. Уран-вмісні мінерали концентруються по периферії гранітних інтрузій. Осадові породи теригенного походження також мають значну радіоактивність. Вона зростає зі збільшенням їх глинистості. Це пов’язано із здатністю глинистих мінералів адсорбувати радіоактивні елементи з навколишнього середовища. Оцінюється в бекерелях (Бк), кюрі (Кі), бекерелях на кілограм (Бк/кг).