ПІДТОПЛЕННЯ

Комплексний природно-техногенний процес підвищення рівня ґрунтових вод і збільшення вологості порід зони аерації. Головними факторами П. є господарська діяльність людини та зміна гідрокліматичних умов території. На розвиток П. впливають зрошування земель, підпирання ґрунтових вод водосховищами, погіршення дренованості території внаслідок замулювання малих річок, засипання балок та ярів, втрати води з технічних мереж, порушення режиму випаровування підземних вод тощо. П. викликає активізацію зсувів, заболочування, засолення ґрунтів та ін. Найрадикальнішим засобом боротьби з П. є дренаж. Є одним із найпоширеніших негативних геологічних процесів в межах урбанізованих рівнинних територій України.