ПРОСІДНІСТЬ (ПРОСАДОЧНІСТЬ)

Властивість лесових порід (ґрунтів) швидко і суттєво зменшувати свій об’єм, деформуватися при зволоженні. Оцінюється за відносною стисливістю (просідністю,) зразків порід (ґрунтів) без можливості бічного розширення для заданого тиску при їх водонасиченні до ступеня вологості 0,8. При відносній просідності > 0,01 породи (грунти) вважаються просідними. П. залежить від складу, структури порід, характеру їх замочування тощо.