ПРИНЦИП АКТУАЛІЗМУ

[від лат. principalis – основа, засада + actualis – дійсний, сучасний] – в геології принцип вивчення історії Землі на основі припущення про те, що в минулому відбувалися геологічні процеси, подібні до сучасних. Згідно П.А., вивчення геологічного минулого здійснюється через пізнання сучасного, але з урахуванням відповідних змін. Вперше сформульований видатним британським геологом Ч. Лаєлем на основі принципу уніформізму в науковій праці „Принципи геології” (1830-1833), тому його іноді називають при-нципом Лаєля.