ПОТЕНЦІАЛ ВІДНОВНО-ОКСИДАЦІЙНИЙ (EH)

Розділ: 
Міра окислювальної або відновлювальної здатності геологічного середовища. Вимірюється спеціальними приладами в мілівольтах (мв) і позначається Eh. Залежить від концентрації в розчинах іонів Н+ і ОН- (від рН) та від температури середовища. Використовується для визначення умов осадконакопичення, характеристики підземних вод тощо. Синоніми: потенціал оксидаційно-відновний, окисно-відновний потенціал, оксидаційно-відновний потенціал.