ПОЛІГЕНЕЗ

[від гр. paly – багато; genesis – походження, народження] – багатофакторне походження. Термін використовується в терії походження порід, мінералів, магми, нафти і газу, алмазів, кір вивітрювання, форм рельєфу, підземних вод тощо. Протилежне - моногенез.