ПЛІОЦЕН

[від гр. pleion – численний] – скорочена назва пліоценової епохи та пліоценового відділу неогену.