ПЛУТОН

[від гр. Pluton – Бог підземного царства в давньогрецькій міфології] – самостійне глибинне, велике за розміром тіло магматичного походження. Розрізняють власне П. (хоноліти), периклінальні П. (батоліти), антиклінальні П. (штоки, лаколіти), синклінальні (лополіти, етмоліти), вертикальні (гарполіти, акмоліти, жили) і горизонтальні П. (пластові жили, факоліти). Синоніми: інтрузія, інтрузивне тіло.