ПЛИТИ ЛІТОСФЕРНІ

[від гр. lithos – камінь, sphaira – куля] – блоки літосфери Землі, виділені за геодинамічним принципом. Знаходяться в постійному русі зі швидкістю кількох сантиметрів на рік; ніби плавають, занурені в астеносферу, переміщуючись від зон розходження (спредингу) до зон стиснення (субдукції та колізії). На границях П.Л. концентрується основна планетарна тектонічна, сейсмічна й магматична активність. Усього виділено понад 20 П.Л., серед яких 7 великих (головних): Євразійська, Африканська, Індо-Австралійська, Тихоокеанська, Північноамериканська, Південноамериканська і Антарктична, а також 6 середніх: Аравійська, Сомалійська, Карибська, Філіпінська, Наска і Кокос.
Рис. 1. Схема літосферних плит Землі