ПЛАСТ-КОЛЕКТОР

[від гр. plastos – виліплений, створений + лат. collector – збирач] потужний шар однорідної пористої, водо-, газо-, або нафтонасиченої гірської породи.