ПЛАГІОКЛАЗИ

Розділ: 
[від гр. plagios – косий, klasis – розлом] – породотвірні мінерали-алюмосилікати, натрово-кальцієві польові шпати, які являють собою ізоморфну суміш двох мінералів – альбіту та анортиту. Ізоморфний ряд включає 100 мінералів-П. За вмістом кремнезему виділяють П. кислі (альбіт - №№0-10, олігоклаз - №№10-30), середні (андезин - №№30-50) та основні (лабрадор - №№50-70, бітовніт - №№70-90, анортит - №№90-100). Колір від білого до майже чорного. Блиск скляний. Твердість 6-6,5. На відміну від інших польових шпатів мають менший кут між площинами спайності (близько 860). Сингонія триклінна. Габітус таблитчастий, таблитчасто-призматичний. Зустрічаються серед відповідних за складом магматичних порід: олігоклаз – серед кислих, андезин – серед середніх, лабрадор – основних. Внаслідок вивітрювання П. в умовах помірного клімату утворюється каолініт, в тропічних умовах – боксит. П. є найбільш розповсюдженими мінералами верхньої частини земної кори. Деякі різновиди П. використовуються як виробні або коштовні камені.