ОНТОГЕНІЯ МІНЕРАЛІВ

Розділ: 
[від гр. ontos - істота, genesis – походження + фр. mineral від давньолат. minera – руда, гр. logos – наука ] - розділ мінералогії, присвячений вивченню генезису мінеральних індивидів і їх агрегатів. Термін запозичений із біології проф. Григор'євим Д.П. (1961).