НІФЕ

[від назви хімічних елементів Ni та Fe] – за геохімічною моделлю внутрішньої будови Землі В.М. Гольдшмідта (початок XX ст.) назва ядра, яке за тогочасними уявленнями складалося з нікелю і феруму (заліза). Незважаючи на переважно історичне значення, термін „ніфе” іноді використовується й зараз.