МІНЕРАЛЬНИЙ ВИД

Розділ: 
[фр. mineral від давньолат. minera – руда * рос. индивид минеральный, англ. mineral individual, нім. mineralisches Individuum] – сукупність мінеральних індивідів, що належать до однієї просторової групи симетрії й мають однаковий (близький) хімічний склад. Основна таксономічна одиниця сучасної мінералогії.