МІНЕРАЛИ УКРАЇНИ

[фр. mineral від давньолат. minera – руда] – мінерали, що зустрічаються в надрах території України. Всього відомо близько 900 мінералів, серед яких є представники всіх типів і класів, але переважають представники класів простих речовин (самородних елементів), халькогенідів, оксидів, сульфатів, карбонатів і силікатів. Найменше мінералів I, Br, Cl. Невідомі в надрах України мінерали Rb, Hf, Ga. За походженням М.У. дуже розмаїті – магматичні, пневматолітові, осадові, метаморфічні, імпактні; за часом утворення – від ранньоархейських до сучасних. Значна кількість М.У. мають важливе промислове значення (кварц, оксиди і гідроксиди Fe і Mn, графіт, сірка самородна, ільменіт, каолініт, карбонати, солі, топаз, берил, кіновар та ін.).