МІЛОНІТ

Розділ: 
[від гр. milos – млин] – метаморфічна, тонкоперетерта, а потім зцементована порода з вираженою сланцюватою текстурою. Утворюється в процесі динамометаморфізму при розривних порушеннях у зонах роздроблення, особливо вздовж площин насувів та підкидів. Майже повністю складається з дрібного пилуватого матеріалу з окремими реліктовими зернами. Для М. характерні смугасті, сланцюваті текстури, розшарованість та флюїдальність. У результаті перекристалізації в основній масі часто утворюються лусочки хлориту, серициту, епідоту та інших мінералів.
рис. 1. Амфіболітовий меланіт. Західний гнейсовий регіон, Норвегія
Рис. 2. Відслонення мілонітів в Шотландії (Wester Keolka)
Рис. 3. Мілоніт в зоні розлому перидотиту під мікроскопом