МІКРО…

[від гр. mikros – малий, дрібний] – початкова частина складних слів, що: 1) відповідає термінам „дуже малий”, „мізерний”; 2) вказує на вивчення або вимірювання дуже малих об’єктів, явищ, величин; 3) вказує на мільйонну частку (10-6) одиниці вимірювання.