МОРФОМЕТРІЯ РЕЛЬЄФУ

[від гр. morphe – форма, metreo – вимірюю] – 1. Галузь геоморфології, яка вивчає кількісні співвідношення форм рельєфу (площі, висоти, об’єми, величини нахилу схилів тощо). 2. Характеристика елементів рельєфу за допомогою різноманітних числових показників.