МОРФОГЕНЕЗ

[від гр. morphe – форма, genesis – походження] – процес утворення форм геологічних тіл та рельєфу земної поверхні під впливом різноманітних геологічних процесів.