МОНО…

[від гр. monos – один, єдиний] – перша складова частина складних слів, що за змістом відповідає словам „одне”, „єдине”. Наприклад: монокліналь, моноліт.