МОДЕЛЮВАННЯ

[фр. modele від лат. modulus – міра, зразок] – дослідження геологічних об'єктів на їх моделях. Включає три елементи: суб'єкт (дослідник), об'єкт дослідження, модель. У процесі моделювання виділяють чотири основні етапи: 1) побудова моделі на основі знань про об'єкт-оригінал; 2) експериментальні дослдіження моделі; 3) перенесення знань з моделі на оригінал із врахуванням тих властивостей об'єкта-оригінала, які були змінені в процесі побудови моделі; 4) практична перевірка знань, одержаних за допомогою моделей. Недоліки, виявлені після першого циклу моделювання, можуть бути виправлені у наступних циклах. Моделювання здійснюється напередодні реалізації будь-якого масштабного проекту. Див. відео, результат моделювання руху материків.