МОДЕЛЬ

[фр. modele від лат. modulus – міра, зразок] – уявлення про природний (геологічний) об’єкт, яке може бути сформульоване математично (математична модель) і реалізоване у вигляді фізичної моделі. Прикладом може бути уявлення про породний (ґрунтовий) масив як лінійно-пружне середовище, напружено-деформований стан якого аналізується за допомогою лінійної теорії пружності. М. втілює найбільш істотні властивості реального об’єкта, а другорядні ігнорує. Будь-яка М., яка відображає геологічний об’єкт є завжди приблизною, що підкреслює відносність і конкретність наукової істини. Основний зміст моделювання в тому, що за результатами дослідів на фізичних еквівалентних моделях можна зробити висновок про кількісні параметри складу, структури, стану та процесів природних геологічних об’єктів.