МЕТОД СТРАТИГРАФІЧНИЙ

[від гр. methodos – спосіб пізнання + лат. stratum – шар, гр. grapho – пишу] – див. стратиграфічний метод.