МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ

[від гр. methodos – спосіб пізнання + фр. modele від лат. modulus – міра, зразок] – пізнання (дослідження) геологічних об’єктів за допомогою моделей. Використовується за умови неможливості або недоцільності беспосереднього вивчення складу, функціонування, динаміки об’єктів, а також зв’язків між ними та іншими явищами. Процес моделювання включає три обов’язкових етапи: 1) створення моделі; 2) дослідження об’єкта шляхом різноманітних операцій з моделлю; 3) перенесення одержаних знань на геологічний об’єкт. В геології широко використовується фізичне, математичне, лабораторне і натурне моделювання.