МЕТОД АНАЛОГІЇ

[від гр. methodos – спосіб пізнання + analogia – подібність, відповідність] – комплекс досліджень об’єкта і його аналога (моделі), виконаний в такому об’ємі й послідовності, що є підстави для перенесення одержаних висновків з аналога на об’єкт і навпаки. Різниця між методом аналогії і методом моделювання лише в тому, що в першому випадку вивчається аналог, а в другому – модель. Метод аналогії широко використовується в геологічних дослідженнях, наприклад, при вивченні динаміки схилів берегів морів і водосховищ.