МЕТАМОРФІЗАЦІЯ

[від гр. metamorphoosis – перетворення] - перетворення порід (підземних вод) під впливом метаморфізму.