МЕРГЕЛЬ

Розділ: 
[нім. Mergel, від лат. marga] – осадова хемогенна дрібнозерниста гірська порода змішаного глинисто-карбонатного складу: 50-75% – карбонати (кальцит, рідше доломіт); 25-50% – нерозчинний (переважно глинистий) залишок. Колір переважно світлий; також зустрічаються різновиди червоного, коричневого і фіолетового забарвлення. Тонка шаруватість для М. не типова, але деякі з них утворюють закономірні ритмічні перешарування. Формується в областях одночасного відкладення глинистого і карбонатного матеріалу. Часто М. зустрічаються серед континентальних відкладів (особливо озерних). Існують також лагунні і морські різновиди. Епохи утворення М. співпадають з епохами інших карбонатних порід. В Україні найбільше родовищ М. зосереджено в Донбасі. Широко використовується в цементній промисловості, будівництві.
Рис. 1. Відслонення мергелю юрського віку. Ізраєль
Рис. 2. Відслонення мергелів на морському березі о. Сицилія
Рис. 3. Шматок мергелю