МЕОТІС

[від гр. Meotis – давньої назви Азовського моря] – скорочена назва меотичного ярусу.