МАТЕРИК

Структура земної кори (літосфери) глобального масштабу, яка має складну глибинну будову і сформувалася впродовж довгої еволюції у результаті фізико-хімічної та гравітаційної диференціації зовнішніх оболонок Землі. Земна кора М. має материковий тип і складається з трьох шарів: осадового, гранітного та базальтового. В межах М. виділяють платформи та орогенні пояси (платформи та складчасті системи). До М. належить також і материкова відмілина, затоплена в пліоцен-четвертинний час. Синонім – континент.