МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

Розділ: 
[від гр. magnetis – магніт] – природне магнітне поле, зумовлене переважно внутрішніми (ядерними) джерелами. Розрізняють головне (зумовлене механіко-електромагнітними процесами у зовнішньому ядрі), аномальне (пов’язане переважно з намагніченістю гірських порід) і зовнішнє магнітне поле Землі (зумовлене навколоземними струмами). У навколоземному просторі М.П.З. проявляється у вигляді магнітосфери. Вивчення М.П.З. сприяє розвитку магнітних методів пошуку і розвідування корисних копалин, методів орієнтування, вирішенню екологічних проблем тощо.
Рис. 1. Обтікання Землі сонячним вітром
Рис. 2. Модель утворення смугових магнітних аномалій в процесі спредингу. а) 5 млн рр. тому; b)2-3 млн рр. тому; c) у наш час.
Рис. 3. Зміна магнітного поля (у вигляді озогін) магнітного поля Землі впродовж 1590-1990 (gif file)