КРИСТАЛОГІДРАТИ

[від гр. krystallos – прозорий лід + гр. hydor – вода] - кристали, які вміщують молекули води. Формуються за умови, коли у кристалічній гратці катіони утворюють більш міцний зв'язок із молекулами води, ніж між катіонами і аніонами у кристалі безводної солі. При низьких температурах вода в кристалогідратах може бути звязана як з катіонами. так і з аніонами солей. Багато природних мінералів є типовими кристалогідратами. Наприклад: гіпс (CaSO4 . 2H2O), карналіт (MgCl2 . KCl . 6H2O), мірабіліт (Na2SO. 10H2O). Кристалізаційна вода може бути видалена нагріванням.
Див.: