КОПРОФОСИЛІЇ

[від гр. kopros – кізяк, гній; лат. fossilis – похований, викопний] – різновид фосилій (викопних решток), які складаються з продуктів життєдіяльності викопних організмів. Мають об’ємну форму, зберігаються у вигляді валиків, жовен, конкрецій, стовпчиків, горбків і навіть пластових тіл. До найбільш типових К. належать кінцеві продукти травлення мулоїдів і хребетних тварин. Збагачені кальцієм, залізом, магнієм, калієм і фосфором К. мають світлий відтінок, що виділяє їх серед відкладів. До К. можна віднести і продукти життєдіяльності бактерій та ціанобіонтів. Бактерії беруть участь в утворенні залізистих, марганцевих і фосфоритових конкрецій, графіту, сірки, нафти, газу та ін. Продуктами життєдіяльності ціанобіонтів є також вапнисті шаруваті утворення – строматоліти, онколіти і катаграфії.