ЗРОСТКИ КРИСТАЛІЧНІ

Розділ: 

Угруповання мінеральних індивидів, що утворюються в результаті їх зростання. Розрізняють З.К. однакових кристалів та З.К. різних кристалів; закономірні З.К. (двійники і паралельні З.К.) і незакономірні З.К. (друзи) та ін.