ЗООМОРФОЗА

Псевдоморфози мінералів та їх агрегатів за тваринними рештками