ЗОНА ІНФІЛЬТРАЦІЇ

[від гр. zone – пояс + лат. in – в; filtratio – проціджування] – верхня частина літосфери, де відбувається просочування атмосферних вод у товщу порід. Потужність З.І. визначається положенням рівня ґрунтових вод і залежить від рельєфу місцевості та клімату. Співставляється із зоною аерації підземних вод.