ЗАЛЯГАННЯ ПОРІД ТРАНСГРЕСИВНЕ

[від лат. transgressio – перехід] – залягання осадових порід морського походження на розмитій поверхні більш давніх порід. Виникає в умовах наступу моря на сушу (трансгресії). Характеризується закономірною зміною фацій від мілководних до глибоководних, як у горизонтальному, так і вертикальному напрямах. У товщі часто зустрічаються конгломерати і поліміктові відклади.