ЗАКОН СТЕНО

Розділ: 
[від прізвища данського вченого Н. Стено (Н. Стенона)] – 1. Закон сталості кутів кристалів:  у всіх кристалах даної речовини при даних температурі і тиску двогранні кути між відповідними гранями кристалів (незалежно від розмірів і форми граней) завжди однакові. 2. Положення, за яким встановлюють послідовність нашарування осадових порід: кожен шар відкладів конкретного відслонення, який залягає вище сформувався пізніше того, що його підстилає. Дає можливість встановлювати послідовність формування шарів порід та визначати їх відносний вік.