ДІАТОМЕЇ

[від гр. diatome – розчленування навпіл] – мікроскопічні жовтуваті водорості, зовнішня оболонка яких складається з двох (звідси й назва) кременистих половинок (гіпотеки й епітеки). Розповсюджені в мо-рських і прісних водоймах, на сирому ґрунті тощо. Скупчення стулок Д. на дні сучасних водойм формують кременисті діатомові мули. Викопні Д. утворюють потужні товщі діатомітів. Синонім – діатомові водорості.