ДІАСХІСТОВІ ПОРОДИ

[від гр. dia… – роз…, пере…; schisma – роз-щеплення, відділення від головної частини] – див. породи діасхістові.