ДІАКЛАЗ

Тектонічний розрив чи тріщина, вздовж якої не відбувалось зміщення розділеної нею частин гірської породи.

Див.: