ДИВЕРГЕНЦІЯ

[від лат. divergentio – розходження] – 1. В геотектоніці процес розходження літосферних плит. Синонім – спрединг. 2. Розходження будь-яких ознак і властивостей.