ДЗЕРКАЛО ҐРУНТОВИХ ВОД

Поверхня (верхня межа) ґрунтових підземних вод, яка відділяє безнапірні гравітаційні води від капілярних вод зони аерації. Тиск на цій поверхні дорівнює атмосферному. Д.Г.В. можна спостерігати в колодязях, свердловинах, шурфах. На гідрогеологічних картах зображується за допомогою гідроізогіпс. Синонім – рівень ґрунтових вод.
Рис. 1. Дзеркало грунтових вод на блок-діаграмі грунтових вод