Джерело підземних вод біля гирла р. Велика Корабельна

Нітрити Сульфати Ферум Магній pH Твердість Індекс забруднення вод Стан
2016 2.49 помірно забруднена
2015 1.98 помірно забруднена
ГДК
Номер: 
3