ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРИВНІ

[від лат. deformatio – спотворення, викривлення] – порушення суцільності гірських порід під впливом відколювальних і розтягувальних сил. Див. також дислокації диз’юнктивні.
Рис. 1. Мікророзривна деформація в кальциті. На поверхні аншліфа видно вертикальне зміщення шарів
Рис. 2. Розривна деформація порід. Франція