ДЕФОРМАЦІЯ

[від лат. deformatio – спотворення, викривлення] – в геології зміна форми та об’єму гірських порід окремих ділянок земної кори під впливом тектонічних сил (рухів). Виділяють три види деформацій: пружні, пластичні (плікативні) та розривні (диз’юнктивні). При пружних відбувається відновлення форми порід після зняття зовнішнього навантаження. Завдяки пружним Д. розповсюджуються сейсмічні хвилі. Пластичні Д. приводять до зміни форми без порушення суцільності (часто з утворенням складок), а розривні супроводжується порушеннями суцільності порід та формуванням тріщин, розломів, скидів, насувів тощо. Див. також дислокація.