ДЕТРИТ

[від лат. detritus – перетертий] – дрібний уламковий матеріал, який складається з фрагментів черепашок та інших скелетних частин ви-мерлих організмів. Розрізняють Д. зце-ментований і незцементований. Накопичується на дні водойми і може бути породотвірним матеріалом, наприклад, для детритових вапняків.