ДАРСІ ФОРМУЛА

[від прізвища фр. вченого А. Дарсі + від лат. formula – форма, правило] – див. закон Дарсі.