ГІПОТЕЗА МОБІЛІЗМУ

[від гр. hypothesis – передбачення + лат. mobilis – рухомий] – тектонічна гіпотеза, яка вперше була запропонована американським геологом Ф. Тейлором (1910), а потім німецьким геофізиком А. Вегенером (1912). В її основі лежить уявлення про те, що гранітна частина земної кори під впливом обертання Землі має змогу переміщуватись по ”базальтовому” шарі від полюсів до екватора (Тейлор), а також зі сходу на захід (Вегенер). Ідея переміщення материків більш відома під назвою гіпотеза Вегенера. В наш час Г.М. об’єднує ряд мобілістських гіпотез, серед яких провідне місце займає гіпотеза тектоніки літосферних плит.